LURE COURSING (LC) LICENS

For at kunne deltage i LC konkurrencer i Danmark og udlandet, skal hunden have en LC licens.

LC licensbogen er et bevis på at hunden er kvalificeret til at deltage i konkurrencer og bruges af arrangøren af konkurencen til at skrive resultatet ind og kvittere herfor.

For at kunne få LC licens gælder følgende:

- Ejeren skal være medlem af Myndeklubben
- Hunden skal være registreret i DKK
- Alder: De små racer (Italiensk Mynde, Whippet, Cirnecco dell'Etna, Basenji, Podengo Portugues lille og mellem) skal være mindst 15 mdr. Alle andre racer mindst 18 mdr.
- Licensløbene kan påbegyndes ca 1-2 mdr før
- Licensløbene er: et løb alene med maske og dækken og 2 parløb med maske og dækken
- Det påhviler ejeren at medbringe og,få udfyldt og underskrevet licensrapporten (hent den her) til træningene. Licensrapporten underskrives af den person der er ansvarlig for træningen og som har set og godkendt licensløbet.
- Licensløb afvikles til LC træninger. Ved tilmelding til træningsløb skal oplyses at det drejer sig om et licensløb og om det er sololøb eller parløb.
- Når licensløbene er godkendt, sendes licensrapporten samt kopi af DKK's ejerbevis og et billede af hunden (stående og taget fra siden) til Karin Jansz, karin.jansz@rashwas.dk
- Whippet og Italiensk Mynde skal måles ifølge punkt 1.5 i FCI reglerne.Se i faktaboksen til højre hvornår du kan få målt din hund.
- Licens kan erhverves/ fornyes til og med det år hvor hunden fylder 8 år. Ny licens koster 100kr som betales til træningen når det sidste licensløb er afviklet
- Licensen skal fornyes hvert år inden sæsonstarten. Fornyelse koster 50kr. Licensbogen afleveres/sendes til Karin Jansz. Sender du licensbogen med posten, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Betaling kontant eller via MobilePay til Karin Jansz, 21247160 (husk at skrive licensnummer).


Foto: Kaj Frøling


Planlagte målinger i 2019

  Som udgangspunkt vil der være målinger til Myndeklubbens udstillinger og til generalforsamlingen.
 • Næste måling
  Næste måling vil være til Myndeklubbens dobbeltudstilling i Vejen den 25. og 26. maj

  Spørgsmål kan stilles til Karin Jansz på karin.jansz@rashwas.dk
 • Vejledning (PDF)
  Måleblanket (PDF)
 • Yderligere information og tilmelding til Karin Jansz karin.jansz@rashwas.dk eller 21247160 Oplys hundens officielle navn og DKK registreringsnummer.
Foto: Kaj Frøling