LURE COURSING (LC) LICENS

For at kunne deltage i LC konkurrencer i Danmark og udlandet, skal hunden have en LC licens.

LC licensbogen er et bevis på at hunden er kvalificeret til at deltage i konkurrencer og bruges af arrangøren af konkurencen til at skrive resultatet ind og kvittere herfor.

For at kunne få LC licens gælder følgende:

- Ejeren skal være medlem af Myndeklubben
- Hunden skal være registreret i DKK
- Alder: De små racer (Italiensk Mynde, Whippet, Cirnecco dell'Etna, Basenji, Podengo Portugues lille og mellem) skal være mindst 15 mdr. Alle andre racer mindst 18 mdr.
- Licensløbene kan påbegyndes ca 1-2 mdr før
- Licensløbene er: et løb alene med maske og dækken og 2 parløb med maske og dækken
- Det påhviler ejeren at medbringe og,få udfyldt og underskrevet licensrapporten (hent den her) til træningene. Licensrapporten underskrives af den person der er ansvarlig for træningen og som har set og godkendt licensløbet.
- Licensløb afvikles til LC træninger. Ved tilmelding til træningsløb skal oplyses at det drejer sig om et licensløb og om det er sololøb eller parløb.
- Når licensløbene er godkendt, sendes licensrapporten samt kopi af DKK's ejerbevis og et billede af hunden (stående og taget fra siden) til Karin Jansz, karin.jansz@rashwas.dk
- Whippet og Italiensk Mynde skal måles ifølge punkt 1.5 i FCI reglerne.Se i faktaboksen til højre hvornår du kan få målt din hund.

- Licens kan erhverves/ fornyes til og med det år hvor hunden fylder 8 år. Beløb for ny licens betales kontant til den træning hvor det sidste licensløb afvikles eller pr MobilPay til Karin Jansz

- Licensen skal fornyes hvert år inden sæsonstarten. Licensbogen afleveres/sendes til Karin Jansz. Sender du licensbogen med posten, skal frankeret svarkuvert vedlægges.

Betaling kontant eller via MobilePay til Karin Jansz, 21247160 (husk at skrive licensnummer).

Priser pr 1.6.2019
Ny licensbog: 200 kr
Fornyelse: 75 kr


Foto: Kaj Frøling