Myndenyt

Medlemsbladet "Myndenyt" udkommer 4 gange årligt: marts, juni, september og december. Alle medlemmer er meget velkomne til at indsende artikler og fotos til redaktionen som har interesse for andre myndeejere.

Indlæg som kræver besvarelse skal være fremme senest 14 dage før deadline. Redaktionen forbeholder sig ret til, at ændre eller afvise indsendt materiale efter nærmere aftale med indsenderen. Anonyme eller usaglige indlæg bringes ikke.

Indsendt materiale, billeder, tegninger, annoncer m.v. returneres kun, hvis der er vedlangt frankeret og addresseret svarkuvert.

Redaktionen fralægger sig ethvert ansvar for skader der måtte ske på det indsendte materiale. Myndeklubben forbeholder sig ret til, at benytte indsendte billeder i andre sammenhænge.

Deadlines til Myndenyt


15. februar til marts nummeret
15. maj til juni nummeret
15. august til september nummeret
15. november til december nummeret


Type

Størrelse

Pris

Farve / Color ¼ side / page Kr. 300,-
Farve / Color ½ side / page Kr. 400,-
Farve / Color Hel side / Full page Kr. 500,-
Farve / Color Hele bagsiden / Back cover Kr. 700,-


Kommercielle annoncer og/eller hvor annoncøren ikke er medlem af Myndeklubben
Commercials and/or commercials from non-members of Myndeklubben


Type

Størrelse

Pris

Farve / Color ¼ side / page Kr. 500,-
Farve / Color ½ side / page Kr. 650,-
Farve / Color Hel side / Full page Kr. 800,-
Farve / Color Hele bagsiden / Back cover Kr. 1100,-


Annoncer skal leveres i repro-klart materiale!


Kennelruder
Her optages kun kenneler mod betaling. Prisen er 150 kr. pr. nummer. 400 kr for et helt år som kennelrude eller tekstopsætning. Materialet sendes til den bladansvarlige i god tid.

Specielle annoncer
Specielle annoncer kan aftales med redaktøren, som fastsætter pris m.m.
Special commercials can be negotsiated with the editor of Myndenyt, who decides the price etc.

Rabat
Rabat gives ved køb af 4 annoncer / Discount for 4 advertisements.
NB: Ingen rabat på bagsiden / PS: No discount for the back page

Sideantal
Myndenyt er på 50-70 sider og indeholder artikler, billeder, udstillingsresultater, aktivitetsoversigt, opdrætterliste samt mange andre ting om de forskellige racer. Myndeklubben arrangerer hvert år 7 nationale udstillinger (CAC) og 2 lurecoursing-konkurrencer (CAC), samt aktiviteter, foredrag, gåture m.v. over hele landet.