Medlemsskab


Foto: Hanne Lehmann

Vil du være medlem af Myndeklubben, behøver du blot:

1) kontakte et medlem i bestyrelsen, eller

2) direkte indbetale kontingent på Myndeklubben giro eller bank konto, så registrerer klubbens kasserer dit medlemskab og du vil herefter modtage materiale fra Myndeklubben.

Du behøver naturligvis ikke at eje en mynde for at være medlem. Myndeklubben tilbyder to former, enkeltmedlemskab eller familiemedlemskab.
Enkeltmedlemskabet giver een stemme på klubbens generalforsamling og andre forsamlinger. Familiemedlemskabet giver to stemmer på klubbens generalforsamling og andre forsamlinger.

Begge former for medlemskab giver mulighed for at deltage i klubbens mange aktiviteter og billigere annoncepriser i klubbens medlemsblad, Mynde Nyt, der udkommer fire gange årligt samt mulighed for at annoncere på hjemmesiden.

Har du brug for at finde dit medlemsnummer?

Bruger du betalingsservice ? - så er det de sidste 5 cifre i kundenummeret
Har du fået en opkrævning ? - så er det de sidste 5 cifre i kundenummeret
Har du været medlem under 1 år ? - så kontakt kasserer Allan Dambo Nielsen
allan@hounds.dk og få dit medlemsnummer

Kontingent 2024

Kontingentet gælder et år fra vi har modtaget din betaling

Enkelt kr.: 475,-
Familie kr.: 600,-

Medlemskab udland

Betaling

Homebanking
Reg.nr. 1551
Kontonr. 0005595886

HUSK at sende mail til Allan Nielsen allan@hounds.dk med oplysning om din mailadresse og hvis du har en mynde - oplysning om racen

Hent formular til indmeldelse af hvalpekøbere

PDF dokument

OBS – gør følgende:
Download skemaet og gem den på din egen PC. Udfyld med data på side 1 og eventuelt side 2 og gem. Fremsend mail til Annette Nyholm med din fil vedhæftet.

Tilbud til opdrætterne i Myndeklubben

Bestyrelsen har besluttet at opdrætterne i klubben kan tilbyde gratis medlemskab til deres hvalpekøbere med dansk adresse (resten af det kalenderår hvor hvalpen er solgt).

Formålet med tilbudet er at give endnu flere nye myndeejere mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter og at give opdrætterne mulighed for at skabe ekstra værdi for deres hvalpekøbere.

Hvalpekøberne kan kun indmeldes i Myndeklubben ved brug af blanketten "Indmeldelse af hvalpekøbere i Myndeklubben", som er vedhæftet ovenover.

OBS: Der skal angives en gyldig mailadresse på hvalpekøberne, da materiale fra klubben udsendes pr. mail.

Bemærk tilbudet omfatter ikke nuværende medlemmer samt hvalpekøbere der har været medlem af Myndeklubben i de 2 foregående kalenderår.