GDPR

Introduktion til beskyttelse af persondata ved Myndeklubben

Myndeklubben er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Som en del af denne forpligtelse har vi opdateret vores privatlivspolitik for at imødekomme dine forventninger og for at tilbyde dig en bedre service. Desuden forklarer vores opdaterede privatlivspolitik dine rettigheder i henhold til den nye lov, kendt som General Data Protection Regulation (GDPR)

Privatlivspolitikken træder i kraft den 25.maj 2018.

Sæt venligst lidt tid af til at kigge på den opdaterede privatlivspolitik.

Ved at fortsætte med at anvende vores hjemmesider og vores samarbejdspartneres IT-platforme (hundeweb.dk & nemtilmeld.dk), vil det betragtes som, at du accepterer vores opdaterede privatlivspolitik.

Myndeklubbens privatlivspolitik

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger


Myndeklubben er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte Myndeklubbens data-kontaktperson, som er:
Allan Nielsen
Telefonnr.: 22504475
Mail: allan@hounds.dk
Hjemmeside: http://www.myndeklubben.dk
CVR: 35558012

Behandling af personoplysninger


Vi behandler følgende personoplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse
• Hunderace
• Indbetalinger, herunder kontingent
• Indmeldelsesdato
• Ved udstilling og aktiviteter med data på dig, behandler vi de data, du har stillet til rådighed gennem andre it-platforme som f.eks hundeweb.dk og nemtilmeld.dk.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om Myndeklubbens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev samt ved nye medlemmer indmeldt af en af Myndeklubbens opdrættere at levere de ydelser som er vedtaget af bestyrelsen (f.eks gratis medlemskab, gavekort til aktiviteter, udsendelse af nyhedsbreve mv.)
• At vi kan drive Myndeklubbens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
• At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
• At administrere din relation til Myndeklubben

Formålene med at behandle oplysninger om Myndeklubbens frivillige er:
• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i Myndeklubben
• At vi har overblik over hvilke personer, der har funktioner, som Myndeklubben tegner forsikring for ved aktiviteter
• At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
• At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
• At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af Myndeklubbens berettigede og legitime interesser som er:
• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til Myndeklubbens vedtægter
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af Myndeklubben, herunder betale kontingent mv.
• At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter
• At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i Myndeklubben
• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke


Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger


Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Myndeklubben – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig fem år efter at dit medlemskab er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig fem år efter at dit frivillige arbejde ophører.

Alle informationer der medfører betalinger og udbetalinger til og fra Myndeklubben, skal vi opbevare i fem år af hensyn til dokumentationspligten overfor lovgivende myndigheder.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder


Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken


Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.